Nội dung câu hỏi:
Cho e hỏi muốn chuyển đổi hộ khẩu về huyện tam nông cần co giấy tờ gi? Va e muốn thay đổi ho va tên cần những giấy tờ gi?e xin cảm ơn
  Trả lời:

Trước tiên Ban Biên tập xin cảm ơn đến Bạn đọc đã quan tâm đến Trang thông tin điện tử của thị xã Hồng Ngự và thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Qua xem xét nội dung đề nghị của Bạn đọc. Ban Biên tập đã chuyển đến cơ quan chức năng và có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Điều 9, Luật Cư trú quy định: “Công dân có quyền lựa chọn, quyết định nơi thường trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Vì vậy, việc bạn đã đăng ký thường trú ở thị xã Hồng Ngự nay muốn chuyển đến huyện Tam Nông để đăng ký thường trú là quyền lựa chọn của bạn và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại huyện Tam Nông (tại Công an Xã hoặc Thị trấn nơi bạn muốn nhập hộ khẩu), do bạn không nêu cụ thể nên cơ quan phân ra 02 trường hợp. Hồ sơ thủ tục như sau:

1. Trường hợp một: bạn có chỗ ở hợp pháp mới (nhà ở) tại huyện Tam Nông, thủ tục gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02); Bản khai nhân khẩu (HK01); Giấy chuyển hộ khẩu (HK07) (do Công an thị xã Hồng Ngự cấp) và Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới tại huyện Tam Nông.

2. Trường hợp hai: bạn muốn nhập hộ khẩu vào hộ ông, bà nội, ngoại; cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột ở huyện Tam Nông, thủ tục gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02) (phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ), Bản khai nhân khẩu (HK01), Giấy chuyển hộ khẩu (HK07) (do Công an thị xã Hồng Ngự cấp) và Giấy chứng minh hoặc xác nhận của UBND xã, thị trấn (huyện Tam Nông) về mối quan hệ nêu trên.

Về việc bạn muốn thay đổi họ và tên, đề nghị bạn đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch (cơ quan tư pháp) trước đây hoặc nơi cư trú của bạn để được hướng dẫn làm thủ tục thay đổi, cái chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

Ban Biên tập trả lời đến Bạn đọc biết. Xin cảm ơn và gởi lời chào trân trọng./.