Nội dung câu hỏi:
- Tôi là giáo viên. đang công tác tại trường Tiểu học An Bình B1. thời gian công tác cũng gần 10 năm. Hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện mua nền nhà. Năm 2012 Thị xã Hồng ngự có chương trình bán nền nhà trả chậm cho giáo viên, nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai. Nhu cầu nhà ở của giáo viên trong thị xã rất nhiều. Kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện Bán nền nhà trả chậm cho giáo viên, để chúng tôi an cư lập nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ. - Cha của tôi được hưởng quyết định 62/2011/QĐ-TT Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a,giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi xin hỏi là có được ưu tiên mua nền nhà trả chậm hay không.
  Trả lời:

Trước tiên Ban Biên tập xin cảm ơn đến Bạn đọc đã quan tâm đến Trang thông tin điện tử của thị xã Hồng Ngự và thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Qua xem xét nội dung đề nghị của Bạn đọc. Ban Biên tập đã có văn bản chuyển cơ quan chuyên môn và có ý kiến trả lời như sau:

            - Nội dung 1: “… Kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện bán nền nhà trả chậm  cho giáo viên, để chúng tôi an cư lập nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ …” .

Xin trả lời anh: 

Trước đây, thị xã Hồng Ngự có lập đề án bán nền nhà trả chậm cho người có thu nhập thấp (cán bộ, công chức, viên chức,…) nhưng không được Tỉnh chấp thuận, do không đúng qui định. Cụ thể: Vào ngày 03 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, có Công văn số 536/UBND-XDCB, về việc xin chủ trương bán nền nhà ở cho người có thu nhập thấp, theo hình thức trả chậm, không qua đấu gía quyển sử dụng đất.

Theo Công văn số 1597/STC - QLCS.G ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Sở Tài chính, về việc bán nền nhà ở cho người có thu nhập thấp theo hình thức trả chậm, không qua đấu giá quyển sử dụng đất, chỉ thực hiện bố trí nến cho các đối tượng vượt lũ, được thực hiện theo các Quyết định số 105/2002/QĐ- TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 và Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy việc xin bán nền nhà ở theo hình thức trả chậm, là không phù hợp với chủ trương của Tỉnh và các các quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay các nền nhà đang bán tại các cụm tuyến dân cư, trên địa bàn Thị xã  là nền sinh lợi, được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt giá phù hợp với giá thị trường của từng khu vực, nếu anh có nhu cầu, khi có thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, xin anh liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã. (Khu Hành chánh Ủy ban nhân dân Thị xã) để mua hồ sơ thủ tục đăng ký đấu giá theo quy định.

            - Nội dung 2: “… Cha anh được hưởng Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh hỏi là có ưu tiên mua nền nhà trả chậm hay không …” .

Xin trả lời anh: 

          - Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo quy định thì các đối tượng này không thuộc diện ưu tiên mua nền nhà trả chậm.

 Ban Biên tập trả lời đến Bạn đọc biết. Xin cảm ơn và gởi lời chào trân trọng./.