Nội dung câu hỏi:
Tôi là Võ Thị Sum. Con của bà Thái Thị Mừng. Vào ngày 10/2/2017 tôi có nộp đơn khiếu nại. tại văn phòng tiếp dân thị xã Hồng Ngự. ( xin kèm File) Đến nay do chờ lâu ..Tôi để nghị quý lảnh đạo sớm xử lý đơn cho tôi trả lời bằng văn bản cụ thể rỏ ràng. Không để gia đình tôi phải chờ đợi
  Trả lời:

Trước tiên Ban Biên tập xin cảm ơn đến Bạn đọc đã quan tâm đến Trang thông tin điện tử của thị xã Hồng Ngự và thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Qua xem xét nội dung đề nghị của Bạn đọc. Ban Biên tập có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự nhận được đơn khiếu nại của bà Võ Thị Sum, ngụ 206, Hùng phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại thì nội dung trong đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết.

Ban Biên tập trả lời đến Bạn đọc biết. Xin cảm ơn và gởi lời chào trân trọng./.